įbimbti

įbimbti
įbim̃bti, -ia, į̃bimbė intr. 1. bimbiant įlėkti: Tranas įbimbė int avilį Ėr. Širšuolis į̃bimbė pro langą Š. 2. refl. įsiverkti, įsižliumbti: Vaikas tiek įsìbimbė, kad net kiuksėti pagavo Grž. \ bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; užbimbti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įbimbti — įbim̃bti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atbimbti — atbim̃bti, ia, àtbimbė intr. bimbiant atlėkti: Àtbimbė bitė ir įgėlė Pn. | Akmuo atbim̃bia, pasitrauk Rm. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; užbimbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bimbti — bim̃bti, ia, ė 1. intr. skleisti garsą virpinant sparnus (apie vabzdžius), zirzti, zvimbti: Juodvabalis bim̃bdamas lekia J. Širšė bim̃bė prieš lietų J. Bim̃bia kai bitelės Sln. Uodas bim̃bia, musia zim̃bia Ds. ║ išduoti panašų į vabzdžių bimbimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbimbti — išbim̃bti, ia, ìšbimbė 1. tr. bimbiant ką padaryti: Jau mūsų vasarojų baigia išbim̃bt (greit iškulti), tuoj jūsų kuls Ps. 2. intr. praverkti, pražliumbti: Visą dienelę vaikas ìšbimbė, kai išvažiavot Srv. 3. refl. tr. išprašyti ką verkimu:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubimbti — nubim̃bti, ia, nùbimbė intr. bimbiant nulėkti: Taip smarkiai nùbimbė vabalas Ėr. | Akmuo paleistas nùbimbė per stogą Rm. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; už …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabimbti — pabim̃bti, ia, pàbimbė 1. tr. su bimbesiu paleisti: Ar moki pabim̃bt akmeną (taip paleisti pažemiu, kad bimbtų)? Rm. 2. intr. šnek. paerzinti, kad zyliotų: Karvėms pàbimbiau bim̃ bim̃, ir jos ėmė zylioti Skr. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabimbti — prabim̃bti, ia, pràbimbė intr. bimbiant pralėkti: Mum bestovint, tik zy ir pràbimbė per galvas kulka Gs. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; užbimbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subimbti — subim̃bti, ia, sùbimbė intr. bimbtelėti, trumpai bimbti: Akmuo kad sùbimbė, pro šalį lėkdamas! Rm. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; užbimbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbimbti — užbim̃bti, ia, ùžbimbė intr. pradėti bimbti: Kad ùžbimbė mašina (kuliant), nė susikalbėt negalima Gs. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; pabimbti; prabimbti; subimbti; užbimbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”